op

Tècnic auxiliar de biblioteca en Calonge (Girona)

Ajuntament de Calonge / Calonge (Girona) / 22/07/13


Anunci sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la provsió de diversos llocs de treball.

La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2013 va acordar aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió dels següents llocs:

  • Monitor/a de medi ambient per a l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient (grup C1)
  • Tècnic auxiliar de biblioteca per a l’àrea de Cultura (grup C1)
  • Auxiliar administratiu/va per a l’àrea de Turisme (grup C2)
  • Auxiliar administratiu/va d’administració general (grup C2)