op

Director de Biblioteca en Barcelona

Diputación Provincial de Barcelona / Barcelona / 13/05/14


La Diputació de Barcelona, mitjançant decret de la presidència delegada de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de data 28 d'abril de 2014, convoca, entre altres, procés selectiu per proveir, mitjançant nomenament interí, els següents llocs:

  • DIRECTOR DE BIBLIOTECA – BIBLIOTECA DE TERRASSA – DISTRICTE 5 (S-10/14)
  • DIRECTOR DE BIBLIOTECA D'ESPARREGUERA (S-11/14)
  • DIRECTOR DE BIBLIOTECA DE BADIA DEL VALLÈS (S-12/14)Sobre Diputación Provincial de Barcelona

Otras ofertas de trabajo en Diputación Provincial de Barcelona