bi

Bibliotecari/ària en Barcelona

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya / Barcelona / 03/02/17


La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement.

La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d'universitats del món, impulsa la construcció d'un espai global de coneixement i la recerca de frontera en societat del coneixement. Innova en el model educatiu propi que se centra en l'estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.

La persona seleccionada s'incorporarà com bibliotecari/a a l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge de la UOC, concretament a l'equip de Serveis de Biblioteca per a l'Aprenentatge.

La funció principal d'aquest lloc de treball és l'acompanyament a l'equip docent i als estudiants en l'accés i l'ús dels recursos d'aprenentatge propis i externs. Inclou la gestió interna del recurs d'aprenentatge (des de la seva creació fins a la publicació final d'un contingut propi, així com el reaprofitament de la col·lecció ja existent) i l'accés i difusió de les fonts d'informació especialitzades.


Requisitos

Estudios mínimos: Diplomado

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos:

 • Formació: Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, Llicenciatura en Documentació, Grau d'Informació i Documentació, o formació equivalent
 • Domini d'eines ofimàtiques a nivell d'usuari
 • Capacitat de comunicació i d'expressió oral i escrita en ; castellà i català
 • Nivel d'anglès a partir de B2 del marc comú de referència, o equivalent al First Certificate
 • Experiència en assessorament i acompanyament d'usuaris i l'ús de recursos d'informació digital
 • Experiència prèvia en serveis de biblioteca de referència
 • Coneixement i experiència en el maneig d'eines de gestió de continguts digital (CMS), i repositori (DSPACE)
 • Habilitat per a les relacions personals i per a la comunicació verbal i escrita · Persona amb un alt nivell d'iniciativa, capacitat d'organització de treball en equip · Solvència tècnica en la gestió i ús de les tecnologies de la informació (IT)

Requisitos deseados:

Valorem:

 • Formació de postgrau
 • Coneixements d'altres idiomes
 • Experiència prèvia en l'àmbit acadèmic universitari
 • Coneixement del procés d'edició
 • Coneixement del model educatiu de la UOCSobre Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

La UOC es una universidad catalana, transversal, con presencia internacional, conocedora de la diversidad de su entorno y comprometida con la capacidad de la educación y la cultura para llevar a cabo el cambio social.

Otras ofertas de trabajo en Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya