op

Auxiliar de biblioteca en Ordes (A Coruña)

Ayuntamiento de Ordes / Ordes (A Coruña) / 03/02/21


Bolsa de Empleo para la selección laboral temporal de Auxiliar de biblioteca para la Biblioteca Municipal, programa PEL-CONCELLOS REACTIVA 2021.

Plazas: Bolsa de empleo

Sistema selectivo: Concurso

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 12/02/2021

Bases: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/02/02/2021_0000000638.pdf


Requisitos

  • Estar en posesión do Título académico oficial de Graduado en Educación Secundaria (ESO), Graduado Escolar, Técni-co de Formación Profesional, antigo título de Formación Profesional de Primeiro Grado, Bacharel elemental ou Certificado de Estudos Primarios obtido con anterioridade á finalización do Curso académico 1975-76, ou calquera outro Título equivalente aos anteriores.

  • Estar en posesión do certificado de lingua galega Celga 2 ou do curso de aptitude equivalente ou ben a validación correspondente.