op

Ayudante de Archivo y Biblioteca en A Coruña

Diputación Provincial de A Coruña / A Coruña / 09/02/21


Plazas: 7

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 01/03/2021

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/22/2021_0000000322.html

Convocatoria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1885


Requisitos

Diplomatura ou grao nunha titulación da rama de artes e humanidades ou da rama de ciencias sociais e xurídicas.Sobre Diputación Provincial de A Coruña

Otras ofertas de trabajo en Diputación Provincial de A Coruña