op

Técnico/a Auxiliar de Biblioteca en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú / Vilanova i la Geltrú (Barcelona) / 10/03/21


Plazas: 2 y bolsa de trabajo

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2021

Bases: https://seuelectronica.vilanova.cat/doc/doc_33070126.pdf


Requisitos

  • Tenir el títol de Batxillerat o de Tècnic corresponent a cicles formatius de grau superior o de formació professional de segon grau, o un altre d'equivalent o superior, abans que no fineixi el termini de presentació d'instàncies.

  • Llengua catalana: els aspirants hauran d'acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de català C1 (antic C), amb independència de la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.Sobre Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú

Otras ofertas de trabajo en Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú