op

Auxiliar de Biblioteca en Valdoviño (A Coruña)

Ayuntamiento de Valdoviño / Valdoviño (A Coruña) / 17/03/21


Plazas: 1

Sistema selectivo: Concurso

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 19/03/2021

Convocatoria y bases: https://www.concellodevaldovino.com/arquivo/sites/default/files/convocatorias/Anuncio%20Web%20Aux...


Requisitos

A persoa a contratar deberá estar en situación de desemprego e figurar inscrita como demandante de emprego nas Oficinas do INEM na data de inicio do proceso selectivo, así como atoparse en algunha das seguintes situacións de exclusión socio-laboral que se indican de seguido:

  • Mulleres, ao ter un diferencial de índice de desemprego rexistrado sensiblemente superior ao dos homes.
  • Maiores de 45 anos.
  • Parados de longa duración que, a efectos do presente programa, leven un mínimo de dous anos como demandantes de emprego.
  • Persoas con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33% e así recoñecido pola Administración Pública competente.
  • Persoas en situación de drogodependencia.
  • Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego.
  • Persoas con fogar monoparental.
  • Persoas con problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais.
  • Persoas vítimas de violencia de xénero.
  • Persoas sen fogar.