op

Técnico/a Auxiliar de Biblioteca en Castelldefels (Barcelona)

Ayuntamiento de Castelldefels / Castelldefels (Barcelona) / 06/04/21


Plazas: Bolsa de trabajo

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2021

Bases: https://www.castelldefels.org/a_Arees/personal/file/CONVOCAT%C3%92RIES/CONVOCAT%C3%92RIES%202021/...

Convocatoria: https://bop.diba.cat/anunci/3028413/convocatoria-que-ha-de-regir-el-procediment-per-a-la-constitu...


Requisitos

Estar en possessió del títol de Batxillerat o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.Sobre Ayuntamiento de Castelldefels

Otras ofertas de trabajo en Ayuntamiento de Castelldefels