op

Auxiliar de Biblioteca en A Illa de Arousa (Pontevedra)

Ayuntamiento de A Illa de Arousa (Pontevedra) / A Illa de Arousa (Pontevedra) / 29/04/21


Plazas: Bolsa de trabajo

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 07/05/2021

Bases: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/04/23/2021020159


Requisitos

Ademais dos requisitos xerais sinalados na base 10ª, as persoas aspirantes a este posto deberán posuír a titulación de graduado en ESO ou equivalente.


Información de contacto

https://www.ailladearousa.es/


Sobre Ayuntamiento de A Illa de Arousa (Pontevedra)

Otras ofertas de trabajo en Ayuntamiento de A Illa de Arousa (Pontevedra)