op

Técnico/a Auxiliar de Biblioteca en Tona (Barcelona)

Ayuntamiento de Tona / Tona (Barcelona) / 03/05/21


Plazas: Bolsa de trabajo

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 11/05/2021

Bases: https://bop.diba.cat/anunci/3045889/bases-i-convocatoria-del-proces-selectiu-per-a-la-creacio-d-u...

Convocatoria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8396/1848101.pdf


Requisitos

  • Nivell de titulació: Batxillerat, Formació Professional de 2n grau o equivalent.

  • Coneixement de la llengua catalana: nivell C1.


Información de contacto

www.tona.cat