op

Técnico Auxiliar de Biblioteca en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia / Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) / 25/05/21


Plazas: Bolsa de trabajo

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 07/06/2021

Bases: https://bop.diba.cat/anunci/3059043/bases-i-convocatoria-del-proces-selectiu-per-a-la-creacio-d-u...

Convocatoria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8412/1851819.pdf


Requisitos

  • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

  • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: títol de batxillerat, de Formació professional de segon grau, de Formació professional de grau superior (LOGSE), de Tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell superior, i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.Sobre Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia

Otras ofertas de trabajo en Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia