op

Técnico Especialista de Bibliotecas en Vigo

Universidad de Vigo / Vigo / 14/06/21


Plazas: Ampliación de lista de espera de Técnico Especialista de Bibliotecas

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 16/06/2021

Bases: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/convocatoria/fase/documento/downloadbyhas...


Requisitos

Posuír titulación de bacharelato, grao medio de formación profesional ou equivalente ou outras titulacións homologadas polo Ministerio de Educación.