op

Auxiliar de Biblioteca en Carmona (Sevilla)

Ayuntamiento de Carmona / Carmona (Sevilla) / 04/09/21


Plazas: 2

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 22/09/2021

Bases: https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo...

Convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14431.pdf


Requisitos

Titulación: Título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Graduado Escolar o equivalente.